U Bovenaan is aangesloten bij de Coöperatie Kleinschalige Zorgondernemers Zeeland. (CKZ) www.ckzzeeland.nl 

Als je snel wilt reizen, reis je alleen. Als je ver wilt reizen, reis je samen.

D. den Hollander

Hoogwaardige sociaal psychiatrisch begeleiding wordt vormgegeven door het werken vanuit verschillende methodieken die op procesmatige wijze bijdragen aan uw herstel. Het Systematisch Relatiegericht Handelen van Wilken en Den Hollander is mijn grootste inspiratiebron. Daarnaast de Presentie methodiek van Andries Baart en het Strengths Model van Rapp en Gosha. Meer recent ben ik geïnspireerd door de Yucel methode van Mehmet Yucel, waarin uw herstel op een meer beeldende manier in kaart wordt gebracht. In al deze methodieken staat u als hulpvrager centraal en werken we gezamenlijk aan uw wensen en doelen, gericht op vergroting van uw kwaliteit van leven.

Vergoeding

Vergoeding voor deze vorm van begeleiding vindt plaats vanuit de WMO. U dient eerst een indicatie aan te vragen bij uw gemeente (WMO loket). Dan wordt uw hulpvraag beoordeelt en volgt er wel of geen indicatie voor een aantal uren per week en voor een bepaalde periode.

Houd u er wel rekening mee dat u een eigen bijdrage voor deze hulp dient te betalen, die 4-wekelijks door het CAK aan u gefactureerd wordt.

Cliënttevredenheid onderzoek:

Iedere 2 jaar wordt de tevredenheid van de cliënten gemeten in het kader van kwaliteitsdenken en feedback krijgen om tot verbeteracties te kunnen komen.

In 2020 werd de tevredenheid over U Bovenaan beoordeeld door 21 WMO cliënten met een score van 9,3!

In 2022 werd de tevredenheid over U Bovenaan beoordeeld door 18 WMO cliënten met een score van 9,4!

Heel hartelijk dank voor jullie medewerking aan dit kwaliteitsinstrument en voor jullie lieve en opbouwende feedback!

Dit bedrijfsonderdeel van U Bovenaan is per juni 2021 Kiwa gecertificeerd!