U Bovenaan is aangesloten bij de Coöperatie Kleinschalige Zorgondernemers Zeeland. (CKZ) www.mijnpassendezorg.nl en is ISO 9001 gecertificeerd als onderdeel van het koepelcertificaat van de CKZ.

Als je snel wilt reizen, reis je alleen. Als je ver wilt reizen, reis je samen.

D. den Hollander

Hoogwaardige sociaal psychiatrisch begeleiding wordt vormgegeven door het werken vanuit verschillende methodieken die op procesmatige wijze bijdragen aan uw herstel. Het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen van Wilken en Den Hollander is mijn grootste inspiratiebron. Daarnaast de Presentie methodiek van Andries Baart en het Strengths Model van Rapp en Gosha. Meer recent ben ik geïnspireerd door de Yucel methode van Mehmet Yucel, waarin uw herstel op een meer beeldende manier in kaart wordt gebracht. In al deze methodieken staat u als hulpvrager centraal en werken we gezamenlijk aan uw wensen en doelen, gericht op vergroting van uw kwaliteit van leven.

Vergoeding

Vergoeding voor deze vorm van begeleiding vindt plaats vanuit de WMO. U dient eerst een indicatie aan te vragen bij uw gemeente (WMO loket). Dan wordt uw hulpvraag beoordeelt en volgt er wel of geen indicatie voor een aantal uren per week en voor een bepaalde periode.

Houd u er wel rekening mee dat u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor deze hulp dient te betalen, die 4-wekelijks door het CAK aan u gefactureerd wordt.

U Bovenaan is aangesloten bij de Coöperatie Kleinschalige Zorg Zeeland
U Bovenaan is aangesloten bij de Coöperatie Kleinschalige Zorg Zeeland