Klachtenportaal Zorg

Indien dat in de praktijk onmogelijk blijkt, kunt u zich wenden tot Klachtenportaal Zorg, waar ik bij ben aangesloten als Praktijk U Bovenaan.

Via dit portaal is de klachtenregeling en klachtencommissie geregeld voor ZZP -ers in de zorg.

Zie voor informatie over het indienen van een klacht www.klachtenportaalzorg.nl .

U kunt ook emailen naar info@klachtenportaalzorg.nl of schriftelijk een klacht insturen naar Klachtenportaal Zorg, Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen.