Voor deze behandelvormen werk ik samen met een multidisciplinair team van enthousiaste collega’s binnen Praktijk Kloetingseweg48 in Goes. Zie www.kloetingseweg48.nl

We zijn allen aangesloten bij 1NP, een landelijke werkende instelling voor geestelijke gezondheidszorg, die volledig uit vrijgevestigde zorgprofessionals bestaat.

Vanuit de WGBO en de NZA is bepaald dat ik ,als sociaal psychiatrisch verpleegkundige, niet geheel zelfstandig een behandeling mag uitvoeren binnen de zorgverzekeringswet. Vandaar dat ik bij deze vormen van behandeling altijd samenwerk met een regiebehandelaar (psychiater, psychotherapeut, psycholoog of verpleegkundig specialist).

Ik werk niet met een wachtlijst.

Vergoeding

Bent u verwezen en is er plaats binnen mijn praktijk én in de praktijk van mijn regiebehandelaar, dan wordt (een deel van) uw behandeling vergoed door uw basisverzekering. U heeft altijd wel te maken met uw eigen risico (een jaarlijks opnieuw vastgesteld minimaal bedrag wat u zelf moet betalen en wat u mogelijk zelf nog verhoogd heeft ivm de kosten van uw verzekeringspremie)

Ik ben BIG geregistreerd onder nummer 39017945830

U Bovenaan is aangesloten bij 1nP
Herman van Boven is BIG-geregistreerd