Dan is behandeling via vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering of door de consulten zelf te betalen mogelijk een optie.

Wanneer we het heden ervaren voor wat het werkelijk is, dan is het meestal verrassend onbelast.

 

Ik werk vanuit een heel scala aan inzichten en methodieken. Opgeleid als SPV heb ik kennis gemaakt met de meer klassieke therapievormen als CGT (daarna ook opgeleid als cognitief gedragstherapeutisch werker). Daarna heb ik een veelheid aan opleidingen gevolgd vanuit het werken met mensen met langdurige problematiek (Libermann, Yucel, SRH, Strenghts etc). Vervolgens ben ik me meer gaan verdiepen in jongere inzichten zoals de NET (narratieve xposure therapie), PRI (Past reality Integration), maar ook het werk van Peter Levine (Polyvagaal Theorie) en Janine Fischer (De levende erfenis van trauma). Dat we allemaal ervaringen hebben die onze blauwdruk vormen als kind en dat we op die manier naar de wereld, naar mensen blijven kijken tot we deze ervaringen kunnen onderzoeken, is voor mij geen vraag meer maar een   'weet'.  Dat we de (veer)kracht hebben om hele erge ervaringen te overleven ook. Hoe dat te doen, daar help ik u graag bij!

 

Een vertolking die mij raakte vindt u in onderstaande link

 


https://www.youtube.com/watch?v=0g8GUHxH1sc

 

Cliënttevredenheidsonderzoek 2023

Vanuit het cliënttevredenheidonderzoek  mei 2023 werd cliënten gevraagd hoe tevreden ze waren dmv een vragenlijst met vragen over 6 elementen; benaderingswijze, behandeling, eigen regie, kennis en vaardigheden van de therapeut, bereikbaarheid en voorlichting en informatie.

De deelnemende personen beoordeelden Herman met een 9,4 (dit was een 9,2 in 2021)

In hoeverre zouden deze personen anderen adviseren bij U Bovenaan in behandeling te gaan ( Net promotor Score) werd beoordeeld met een NPS van 83! (gelijk aan score in 2021)

Heel hartelijk dank voor jullie medewerking aan dit kwaliteitsinstrument en voor jullie lovende feedback!


 

Vergoeding

Indien u voor deze vorm van behandeling in aanmerking wilt komen, is het handig eerst bij uw verzekering te checken of uw verzekering NFG aangesloten therapeuten vergoed. (niet alle verzekeraars vergoeden NFG aangesloten behandelaren). Als u niet aanvullend verzekerd bent, kunt u de consulten ook zelf betalen of in overleg met uw werkgever kijken wat de mogelijkheden zijn.

Voor een overzicht van verzekeraars die vergoeden kijk op deze link: https://www.de-nfg.nl/zorgvergoedingen.html. 

Annulering van afspraken binnen 24 uur wordt bij u in rekening gebracht.
Annulering van afspraken voor die tijd, worden niet bij u in rekening gebracht.

Aanmelding kan door een mail te sturen naar info@ubovenaan.nl of via de PRI website www.prionline.nl 


AGB code Praktijk: 90060579

NFG Registratienummer 8217
NFG Registratienummer 8217
Licentienummer 810393R