Dan is behandeling via vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering of door de consulten zelf te betalen mogelijk een optie.

Wanneer we het heden ervaren voor wat het werkelijk is, dan is het meestal verrassend onbelast.

Drs. Ingeborg Bosch

Ik werk vanuit het gedachtegoed van Ingeborg Bosch, een Nederlandse psychologe die een vrij jonge therapievorm heeft ontwikkeld, Past Reality Integration , PRI  (2000).

Deze therapievorm richt zich op het leren herkennen en ontmantelen van overlevingsstrategieën (afweren) die we als kind ontwikkeld hebben en die toen levensreddend waren maar die, ook al zijn ze nu niet meer nodig, in ons volwassen leven nog steeds geactiveerd kunnen worden en tot problemen kunnen leiden.

Deze afweren zelfstandig leren opsporen, herkennen en ontmantelen, zodat u deze geleerde vaardigheden ook buiten de behandeling in uw leven kunt toepassen, is de focus van deze vorm van psychosociale behandeling en therapie. Sinds januari 2016 heb ik het Professionele Training Programma van Ingeborg Bosch gevolgd, om de PRI methode adequaat te kunnen aanreiken in behandelingen. Ik heb het 4 jarige Professionele Training Programma in 2019 succesvol afgerond

 

Een vertolking die mij raakte vindt u in onderstaande link

 


https://www.youtube.com/watch?v=0g8GUHxH1sc

 

Cliënttevredenheidsonderzoek 2023

Vanuit het cliënttevredenheidonderzoek  mei 2023 werd cliënten gevraagd hoe tevreden ze waren dmv een vragenlijst met vragen over 6 elementen; benaderingswijze, behandeling, eigen regie, kennis en vaardigheden van de therapeut, bereikbaarheid en voorlichting en informatie.

De deelnemende personen beoordeelden Herman met een 9,4 (dit was een 9,2 in 2021)

In hoeverre zouden deze personen anderen adviseren bij U Bovenaan in behandeling te gaan ( Net promotor Score) werd beoordeeld met een NPS van 83! (gelijk aan score in 2021)

Heel hartelijk dank voor jullie medewerking aan dit kwaliteitsinstrument en voor jullie lovende feedback!


 

Vergoeding

Indien u voor deze vorm van behandeling in aanmerking wilt komen, is het handig eerst bij uw verzekering te checken of uw verzekering NFG aangesloten therapeuten vergoed. (niet alle verzekeraars vergoeden NFG aangesloten behandelaren). Als u niet aanvullend verzekerd bent, kunt u de consulten ook zelf betalen of in overleg met uw werkgever kijken wat de mogelijkheden zijn.

Voor een overzicht van verzekeraars die vergoeden kijk op deze link: https://www.de-nfg.nl/zorgvergoedingen.html. 

Annulering van afspraken binnen 24 uur wordt bij u in rekening gebracht.
Annulering van afspraken voor die tijd, worden niet bij u in rekening gebracht.

Aanmelding kan door een mail te sturen naar info@ubovenaan.nl of via de PRI website www.prionline.nl 


AGB code Praktijk: 90060579

NFG Registratienummer 8217
NFG Registratienummer 8217
Dit bedrijfsonderdeel van U Bovenaan is vanaf juni 2021 KIWA gecertificeerd!
Licentienummer 810393R